0

కితాబుత్తౌహీద్ (ఏకదైవత్వ గ్రంథం)

Kitabut Tauhid (ekadaivatva)


పుస్తకాలు విషయపు వివరణ
    టైటిల్: కితాబుత్తౌహీద్ (ఏకదైవత్వ గ్రంథం)
    భాష: తెలుగు
    నిర్మాణం : ముహమ్మద్ ఇఖ్బాల్ కీలానీ
    పునర్విచారకులు : ముహమ్మద్ కరీముల్లాహ్
    క్లుప్త వివరణ: అత్తౌహీద్ అంటే ఏకదైవత్వం పై వ్రాయబడిన ఉత్తమ పుస్తకాలలో ఇది ఒకటి. దీనిలో సకల లోక సృష్టికర్త యొక్క ఏకదైవత్వం గురించి వివరంగా చర్చించబడినది. అల్లాహ్ గురించి తెలుసుకోదలచిన ప్రతి ఒక్కరూ తప్పక చదవ వలసిన ఒక మంచి పుస్తకం.

Post a Comment

 
Top