0

हज उमरा निर्देशिका

यस पुस्तकमा हज र उमराको तरिकाको बारेमा विस्तारले कुरआन र हदीसको प्रकाशमा वर्णन गरिएको छ । साथै कतिपय हाजीहरूले गरिरहेका केही प्रमुख अवैधानिक कार्यहरू माथि प्रमाण सहीत टिप्पणी पनि गरिएको छ ।

Download


Your web browser doesn't have a PDF plugin. Instead you can click here todownload the PDF file.

Post a Comment

 
Top