0

జీసస్ మరియు ముహమ్మద్ బైబిల్ మరియు ఖుర్ఆన్ లలో

Jesus (PBUH) and Muhammad (PBUH) in the Bible and Quran


పుస్తకాలు విషయపు వివరణ
  టైటిల్: జీసస్ మరియు ముహమ్మద్ బైబిల్ మరియు ఖుర్ఆన్ లలో
  భాష: తెలుగు
  నిర్మాణం : ముహమ్మద్ ముహ్సిన్ ఖాన్
  అనువాదకులు : ముహమ్మద్ కరీముల్లాహ్
  పునర్విచారకులు : షేఖ్ నజీర్ అహ్మద్
  క్లుప్త వివరణ: ఈ పుస్తకం జీసస్ మరియు ముహమ్మద్ గురించి క్రైస్తవులలో ఉన్న అనేక అపోహలను ప్రామాణిక ఆధారాలతో దూరం చేస్తున్నది. సత్యం తెలుసుకోగోరిని ప్రతి ఒక్కరికీ ఇది ప్రయోజనం చేకూర్చును

Post a Comment

 
Top