0

यस लेखमा इस्लामका विशेषताहरूको बारेमा विस्तृत जानकारी कुरआन र हदीसको प्रकाशमा प्रस्तुत गरिएको छ । र अरू धर्महरू अमान्य छन् यसको प्रमाण पनि विस्तारले वर्णन गरिएको छ ।

Your web browser doesn't have a PDF plugin. Instead you can click here todownload the PDF file.

Post a Comment

 
Top